Istoria limbii române

limbi straine
Istoria limbii române Limbile problemează oamenii de când lumea și pământul. Acest fapt este justificat, pentru că folosim cuvintele în fiecare zi pentru a ne comunica. Se poate spune că limbile sunt o filă din istoria omenirii, și, prin urmare, studiul lor este necesar pentru a ne înțelege trecutul și, de asemenea, prezentul și viitorul. În cazul limbii române, istoria sa este plină de surprize și curiozități. Este interesant să vezi cum aceasta a evoluat de-a lungul timpului și a devenit ceea ce este astăzi. Această limbă este unică în felul ei, și astfel merită să îi acordăm atenția cuvenită. Istoria limbii române începe cu limba latină, întrucât România a fost cucerită de Imperiul Roman în anul 106. Limba română a derivat din limba latină vulgară, folosită în mare parte de soldați și coloniști, care au adus în Dacia o variantă a limbii latine, care a evoluat diferit în comparație cu cele înlocuite sau însoțite de alte limbi. Aceasta este o particularitate a limbii române, care este considerată o limbă romanică de subgrupul balcanic, care nu a fost însoțită de altă limbă. Din secolul al II-lea până în secolul al IV-lea, unele cuvinte din limba latină și-au făcut deja loc în limba dacică. În aceste condiții, limbajul dacic ar putea fi considerat ca o primă formă a limbii române. Istoricul roman Gaius Cornelius Tacitus descrie și el această limbă vorbită în Dacia: „Dacii, deși multă parte nu s-a mistuit sub stăpânire, dovedesc încă cu limbă și înfățișare că sunt înrudeți cu cei mai vestici sciți și cu cei de rând celtici”. Cu toate acestea, caracteristicile fundamentale ale limbii române sunt chiar cele pe care le împarte cu celelalte limbi romanice: sistemul fonetic, morfologic și sintactic. Astfel, românii pot înțelege, de exemplu, textele scrise în italiană, spaniolă, portugheză sau franceză, întrucât aceste limbi au dezvoltat sisteme gramaticale similare. Româna contemporană este o limbă foarte complexă, cu o gramatică impresionantă și un vocabular bogat, având o varietate de cuvinte cu diverse origini. Așadar, mulți consideră româna o limbă foarte interesantă și diversă. În plus, în 2013, Uniunea Europeană a inclus româna ca o limbă oficială, ceea ce subliniază importanța acestei limbi în cadrul Uniunii. De-a lungul istoriei, limba română a fost influențată de multe alte limbi precum greaca, slavona, turca și, mai recent, engleza și franceza. În vremurile moderne, această limbă este într-o continuă evoluție, fapt care poate fi văzut din înmulțirea cuvintelor noi, provenind din neologisme, dar și din adaptarea unor cuvinte folosite în viața de zi cu zi, din alte limbi. De pe urma influenței altor limbi, româna a pierdut, pe parcursul secolelor, anumite cuvinte și expresii romanești, cum ar fi elementele de origine dacică, devenind astfel o limbă tot mai elaborată și rafinată. În același timp, limba română a păstrat relativ nealterat un număr mare de cuvinte latine. În concluzie, istoria limbii române este una interesantă și plină de surprize. De la un dialect al limbii latine, această limbă a devenit una interesantă, cu un vocabular bogat, gramatică complexă și influențe variate. Este important să ne amintim că limba noastră este o filă din istoria noastră și, prin urmare, merită să îi acordăm respectul pe care îl merită.